Deep plane facelift
 + Deep necklift
 + operace horních očních víček

Fotografie před a po (2 měsíce od zákroku).

Deep plane facelift
 + Deep necklift
 + operace dolních víček

Fotografie před a po (2 měsíce od zákroku).

Deep plane facelift
 + Deep necklift
 + operace dolních víček

Fotografie před a po (6 měsíců po zákroku).